Anbragte børns vel

Hvornår gribes der ind over psykologerne?

I forbindelse med artiklerne om Holmegaardshuset i Fensmark er det kommet frem at de har gjort brug af en af de mange psykologer der laver bestillingsarbejde for socialforvaltningerne. Bestillingsarbejde som ligger på grænsen til hvad loven åbner for idet at rapporterne ofte rummer en konklusion, som er forudbestemt.

Selve rapporterne er rent fyld. Ofte er der tale om standardformuleringer, hvor kun navnene er skiftet, mens konklusionen så udarbejdes i samarbejde med sagsbehandlerne.

Navnet på psykologen i sagen med Holmegaardshuset er Finn Westh, men navnet er i princippet ligegyldig. Det som sagen handler om, er at kommunen her som mange andre kommuner vil have et partsindlæg til at se ud som om at der er tale om en uvildig ekspertundersøgelse.

Det er klart at det er noget som de mennesker, der har det politiske ansvar, burde gøre noget ved.

For et er at de selv kommer til at bruge alt for mange penge på en anbringelse. Regninger på 50.000 kroner pr. måned for bare en anbringelse er ofte set i systemet. Regninger på det dobbelte beløb er også set.

Men familierne rammes også hårdt. Mange kommuner dykker alvorligt ned i papirerne for at se om de kan sende en del af regningerne videre til forældrene hvilket reglerne i bekendtgørelse 498 af 2011 giver dem lov til. Så det at få anbragt et barn fører ofte til armod for resten af familien, da beløbet er sat på basis af bruttoindkomsten dvs. før at der er taget højde for boligudgifter eller medicinudgifter til resten af familien.

Sidst og ikke mindst rammes barnet hårdt. Ofte finder anbringelsen sted i en anden by eller landsdel end der hvor barnet hidtid har haft bolig. Hvad så når barnet fylder 18 år? Ja, så er det hjem igen, for alt for mange kommuner kan ikke overskue efterværnsopgaven og prøver at få de unge over i SU-systemet, hvilket nok kan dække uddannelse i egen kommune, men i en anden landsdel har de ofte ikke netværk og her glemmer kommunerne at SU-satsen for unge under 20 er lavere end for de unge der er over 20 år, hvilket gør at de høje boligudgifter der findes gør det umuligt at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Så der er mange grunde til at man stopper brugen af psykologer der arbejder som Finn Westh. Måske skulle man lave en form for udbud, så prisen presses samtidig med at kvaliteten presses op?

Hver dag ødelægges liv for danske unge, når sagsbehandleren ringer til sin psykologven og beder om en rapport med den konklusion forvaltningen helst ser. Det må stoppes.

Kilde:

Opholdssted i tæt alliance med udskældt psykolog

(Sjællandske Nyheder)

January 24th 2017
April 21st 2016

En film baseret på Godhavn, som var en af mange danske børnehjem der behandlede anbragte børn på en umenneskelig måde, er på vej til de danske biografer.

Tidligere anbragte har aldrig modtaget en undskyldning fra det officielle Danmark, hvilket er en skændsel.

De ansvarlige voksne blev aldrig draget til ansvar. De blev tvangspensioneret så man undgik en ydmygende retssag, der kunne have udstillet et manglende tilsyn, der nu snart 40 år efter så småt er på vej.

Danmark fornægter sin fortid.

Måske er denne film den bedste måde at gøre op med fortiden.

April 20th 2016

Solhaven

Anklagerne mod opholdsstedet Solhaven var måske tynde, men de var nødvendige. Retssagen var også nødvendig. Alternativet havde været at der ville hav været sat en standard hvor ingen administratorer af opholdssteder havde følt det nødvendigt at følge de regler der findes på området.

Faktum var at Solhaven ikke lavede de nødvendige indberetninger. Faktum var at Solhaven overtrådte regler. Faktum var at Solhaven var en så stor arbejdsgiver i lokalområdet at man aldrig fandt det nødvendigt at lave en grundig revision af de mange økonomiske transaktioner, der fandt sted mellem opholdsstedet, ejerkredsen, tilknyttede plejefamilier og gavestrømmen til forskellige offentlige ansatte så de kunne lukke øjnene for hvad der fandt sted på opholdsstedet.

Solhavens ansatte blev frikendt og der skal man se på at vi i Danmark har retssikkerhed når de anklagede er solide samfundsborgere. Her er ikke tale om et isoleret ungt anbragt menneske som bliver afhørt på en fremmed politistation uden en af landets dyreste advokater ved sin side. Her er tale om anklagede der under hele forløbet har haft den bedste rådgivning til rådighed. Da man i et retssamfund skal være 100 procent sikker på at man dømmer folk så kan selv den mindste tvivl forårsaget af en dygtig håndværker som mange advokater er, resultere i en frifindelse. Sådan er retssystemet og det er der intet galt ved.

Skal man se på hvor systemet har svigtet i denne sag, så skal man ikke se på retssagen imod de ansatte. Den retssag viser at systemet virker. Kun de anklagede og de unge var tilstede ved de begivenheder som retssagen handlede om. Kun de ved hvad fandt sted. Da alle situationer rummer mindst to sider af hver sag, kan begge parter mene at de har ret. Resultatet er blevet som det er. Det må vi acceptere.

Der hvor systemet har svigtet var da nogle af de unge var blevet dømt for vold mod de voksne. Her har de unge oplevet at blive afhørt uden man har ringet til Socialministeriet i København som kunne sende en top-professionel advokat til politi-stationen inden første afhøring. Det er her kæden hopper af. Blot fordi de unge er blevet ramt af psykisk sygdom, de er blevet misbrug under opvæksten eller er kommet fra jævne kår, er de også mennesker. Og de unge er i alle årene i den grad blevet svigtet i Solhaven sagen.

Derfor er det godt at man med denne sag har slået fast at man kan lukke et opholdssted uanset hvor mange såkaldte eksperter, der får bestyrelsesposter mod at skrive positivt om stedet. At man kan lukke et opholdssted selvom den lokale kommunes tilsyn har vægtet arbejdspladser over de unges velbefindende. At man kan lukke et opholdssted selvom man har givet gaver til nok så mange embedsfolk for at tie. At man kan lukke et opholdssted selvom det har pakket sig ind med så mange advokater at selv Folketingets paragraf 71 udvalg slet turde besøge stedet af angst for sagsanlæg.

Solhaven sagen fik måske ikke et lykkeligt endeligt for de anbragte unge som nu må gå gennem livet med ar på sjælen på grund af deres anbringelse på Solhaven, men stedet blev lukket og tiden er kommet til at finde nye veje så sårbare unge kan få steder hvor de har reel medindflydelse på deres dagligdag og blive behandlet som de ordentlige mennesker de gerne skulle vokse op og blive til.

April 5th 2015

Præstø Fjord - ulykken der bare måtte ske

En gruppe elever forliste i Præstø Fjord. Flere af eleverne får ikke det liv tilbage de var stillet i udsigt inden at de tog ud for at sejle. De har måttet opgive ungdomsuddannelse og for nogle bliver det et liv på Flex-ydelse eller førtidspension der ligger forude.

Det juridiske ansvar er ved at blive placeret ved retten i Nykøbing Falster. De fleste af os er ikke jurister og ved derfor ikke kommentere den verserende sag, men vil i stedet rise op hvorfor at vi mener at det bare var et spørgsmål om tid, før at et større antal elever kom til skade.

For der ikke meget at sige over om lærerens kvalifikationer:

  • Uddannet ved Søværnet og derved repræsenterede det bedste sømandskab, der man kan uddanne sig til herhjemme.
  • betegnet som værende ekspert i dragebådssejlads af næstformand Dansk Dragebåds Forbund, Bennie Thorving.

Der er ikke meget at sætte finger på i forhold til hans professionelle virke. Alligevel gik det galt.

Der var ingen som satte spørgsmålstegn ved om man overhovedet skal dyrke dragebådssejlads i et land som Danmark hvor at det er forbundet med livsfare at begive sig ud på vandet uden speciel udrustning 6 måneder om året.

Og det er her at det går galt. Over hele verdenen er det blevet kutyme at unge mennesker skal presses ud over de grænser som de sætter op for sig selv for på den måde at få dem til at bryde deres grænser så de kan udvikle sig som mennesker.

På Amerikanske hedder det behavior modification og de skoler som anvender disse teknikker kaldes behavior modification facilities. De har også andre og mere anvendelige navne i markedføringsøjemed. Terapeutisk Kostskole og efterskole.

Men det handler på alle skoler om at eleverne skal ud af en kasse af komfort (comfortzone) som de har bygget op omkring sig selv med forældrenes hjælp.

Vi kan hvert år se programmer på TV-kanalerne som “Kæft, Trit og Retning”, “Verdens Strengeste forældre”, “Ingen kære Mor” og “Det største år” alle omhandlende unge som tilsyneladende er kørt fast i en rille og som skal hjælpes ud af den ved at blive fjernet fra hjemmet for at vandre rundt langt hjemmefra eller bo isoleret fra familien på en kostskole.

Disse programmer er bedrag. Børn dør i overlevelsesprogrammer som dem der anvendes i “Kæft, Trit og Retning”. De unge i “Verdens strengeste forældre” kan ikke forholde sig til deres omgangskreds derhjemme. Man kan ikke vandre rundt i Katmandu uden et TV-hold som beskyttelse. Turister er blevet myrdet derude fordi at de prøvede det samme. Gamle elever fra Skamlingsbankens Efterskoler beklager sig over at det ikke var et retvisende billede som blev vist af deres skole.

Og programmerne er direkte skadelige når Danske forældre så ser sig inspireret til at sende deres børn hjemmefra i stedet for selv at tage ansvar og præge deres børn med de værdier som de har.

For børn og unge som placeres i et fremmed miljø siger ikke fra på samme måde som der hjemme, hvis de føler sig presset urimeligt. På Lundby Efterskole skulle eleverne cykle det halve Sjælland rundt hvis de blot tog en småkage for meget. At nægte at sejle ud ville have bragt dem i risikozonen for at blive kaldt ind til en samtale. De kunne blive sendt hjem på en “Tænker” og meget reelt blive smidt ud.

Vi taler om en skole som bare det første år skolen eksisterede smed 36 elever ud. En uforsonlig stil var skabt.

Når alt hænger på en person - en lærer som af vidner betegnes som eksport, ansvarlig, ambitiøs med den bedste uddannelse til et liv på havet og skolens miljø ikke levner eleverne mulighed for hvad der er naturligt at ordrer og regler ikke automatisk skal gælde kollektivt, men som det er tilfældet ude i samfundet bedømmes individuelt alt efter hvem man er, så er der ingen sikkerhedsbarriere imod sådanne uheld.

Nok så mange regler - nok så mange bekendtgørelser. Det tæller ikke.

Når forældrene er væk og de ikke ved om de givet lov til at eleverne må sejle eller for den sags skyld blive kastet ud i faldskærm uden instruktion, så er eleverne faktisk eneste garant for egen sikkerhed.

En skole skal afspejle samfundet. I samfundet gælder landets love ikke ens for to mennesker. Navneforbud - det er for de rige. Pligter - det er for arbejdsløse og bistandsmodtagere.

Skal skolerne afspejle samfundet, så skal de give eleverne mulighed for at få et fuldstændig individuelt år, hvor at de kan sige fra til fælles aktiviteter ud over det pensum som Folketinget dikterer for landets skoler.

Først når det sker, er vi for altid sikret imod en tragedie af den størrelse som vi så på Præstø Fjord.


Kilder:

Præstø-sagen: Ekspert så afdød lærer som ansvarlig (DR P4-Sjælland)

January 20th 2013

Plejefamilie fra Øster Tørslev i søgelyset

Randers Amtsavis skrive om en plejefamilie der har fået frataget deres tillladelse til at have plejebørn.

Deres behandling af plejebørn har tilsyneladende fået de følger at børnene har psykiske men helt op i voksenlivet.

Kommunen har opsagt samarbejdet, men det ser ud til at være sket alt for sent.

Der må ses på tilsynet i de forskellige kommuner. Det er den eneste konklusion man kan drage af den sag.

Kilde:

Plejebørn: Udnyttelse og straf (Randers Amtsavis)

October 3rd 2012

En amerikansk pige kunne ende i Iran

En pige på 17 år - i offentligheden kendt som Victoria A er i disse dage i risikozonen for at blive sendt til Iran.

Hendes far har hyret nogle advokater som har haft succes med at miskreditere hendes mor som hun har boet hos i mange år.

Han har derfor store chancer for at få forældremyndigheden senere i år.

Hvis han får forældremyndigheden, men ikke retten til at tage pigen ud af landet for at lade hende bo hos familiemedlemmer i Iran indtil at hun er gift og får børn, har han en backup-planer som indebærer ophold hos fængselslignede kostskoler hvor at pigen vil være afskåret fra et socialt liv indtil at hun er myndig.

De to skoler er i søgelyset hos menneskerettighedsorganisationer i USA. Der er lavet hjemmesider af tidligere elever som fortæller om forholdene de steder.

Dette er ikke et isoleret fænomen. Vi kender alle bogen “Ikke uden min datter” og vi har fulgt udsendelser på dansk fjernsyn omhandlede danske børn som er taget til mellemøsten hvor at de er tvunget til at leve indtil at de er voksne, gifte og med børn.

Men også i Danmark bliver børn af fremmed herkomst tvunget til at gå på bestemte skoler med en streng religiøs holdning så de holdes væk fra en mere vestlig teenagekultur.

Vi beder danske borgere om at være med til at sætte pres på dommeren i sagen, så Victoria kan blive hos sin mor og hos sit sociale netværk.

Her er links til en underskriftsindsamling, to hjemmesider omhandlende de pågældende kostskoler, samt til en artikel i Berlingske Tidende.

Save Victoria underskrift indsamling

Diamond Ranch Academy survivors (Hjemmeside for tidligere elever)

Copper Canyon Academy survivors (Hjemmeside for tidligere elever)

Gudløshed skræmmer mere end tro (Berlingske Tidende)

October 2nd 2012

Kampagne fra en anden forening imod plejefamilier

Vi har her på Anbragte Børns Vel viden om at plejefamilier langt fra altid har de børn de får tilbudt i deres tanker når de siger ja til opgaven.

Plakat fra foreningen "Den tungeste arv"

Det er de kolde kontanter som tæller. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende og vi må stille os kritisk overfor de sagsbehandlere og tilsynsførende der ikke magter at gennemskue den åbentlyse jagt efter profit.

Vi ikke hvad der efterhånden skal til for at få disse gøgeforældre ud af branchen.

En løsning kunne være øget opmærksomhed fra naboer og andre som ser og har med de anbragte børn at gøre i dagligdagen.

Vi kan derfor kun hilse dette initiativ velkomment. Kort sagt beder foreningen os om at downloade, printe og hænge dette opslag op på biblioteker, forretninger og andre steder hvor at der kommer mange mennesker i håbet om at landets befolkning i højere grad vil blive opmærksom på om der er børn som mistrives selvom de skulle være anbragt netop for at de skulle have det bedre end det sted de kommer fra.

Her er et link til selve opslaget som kan downloades og printes.

September 27th 2012

Efterskole alternativ til genopdragelsesrejser?

I Berlingske Tidende kunne man læse om familier der klart havde en målsætning om at de ikke ville integrere deres børn i det danske samfund.

Normalt ville den slags familier vælge at sende deres børn til lande, hvor de finder at børnene vil få værdier der svarer til forældrenes ønske, men vi ved idag at denne strategi har kostet uskyldiges liv.

Senest er en mand dømt for voldtægt imod en pige på 10 år og et voldstægtsforsøg.

For år tilbage blev en turist fra Sydeuropa stukket ned på Nørrebro hvor han af en eller anden grund havde forvildet sig ind uden at kende kvaterets natur.

I begge sager var gerningsmændene ofre for genopdragelsesrejser.

Det ved Folketinget også og derfor er lovgivning rettet imod brugen af genopdragelsesrejser på plads. Om det er effektiv lovgivning vides ikke, men det har fået nogle forældre til at se sig efter et alternativ.

Dette alternativ er religiøse efterskoler. Her bliver de unge fastholdt med lovsang og religiøse studier.

Samtidig bliver de holdt væk fra livet.

Det problem må adresseres da de ikke modnes til at tage de valg unge der ikke går på efterskolerne har. Valg som de unge selv skal tage når de er voksne.

Integrationen vil lide skade og de vil opdage skadevirkningerne på deres kommende arbejdspladser når de ikke kan deltage og skåle for arbejdspladsens succer. De får et meget begrænset netværk på deres kommende arbejdsplads hvis de overhovedet får arbejde og uden et netværk er det nemmere for dem at blive offer for fyringsrunder.

Vi mener at der skal mere fokus på integrationen. Svaret er ikke at fjerne de unge fra samfundet for at anbringe dem på mørke lukkede efterskoler. Svaret er at presse forældrene til at holde deres børn hjemme og acceptere at deres børn vil være borgere i et moderne oplyst samfund.

I yderste konsekvens må det offentlige overtage opdragelsen af barnet hvis forældrene ikke giver dem frie tøjler.

Kilde:

Gudløshed skræmmer mere end tro (Berlingske Tidende)

September 24th 2012

Kan man sikre sit barn på en efterskole?

En anden kommentar sætter fokus på om man som forælder kan følge med i hvad der foregår på efterskolen. Tidligere episoder viser at det kan være meget svært.

Vi kan ikke give anden rådgivning end at sørge for at du som forælder kan tale med dit barn i enerum. Efterskolens personale er repræsentanter for en type af forretning som er under pres. Deres opgave er at sikre arbejdspladser ved at fastholde så mange elever som muligt. I det spil er dit barn klart en sekundær part.

Det er svært at være efterskoleforælder og sikre sit barn et ordentlig ophold når skolernes mantra er at man netop ikke skal være helikopter- eller curling-forælder.

Man skal være vågen - rigtig vågen. Det det mindste kamuflerede råb om hjælp må ikke ignoreres. Denne avis har beskrevet en episode hvor at en skole lod en pige ligge på værelset fordi at hun var “syg”. Denne episode rummede så meget mere:

http://ekstrabladet.dk/112/article109926.ece

Hvis du søger på Fenskær Efterskole så vil du opdage at der var en voldsepisode som forældrene først fik kendskab til efter nogen tid. De måtte håndbære anmeldelsen til politiet. De fik ingen hjælp af skolen.

Der er flere, men så bliver det en afhandling. Jeg vil blot sige at efterskoleforældre skal sikre sig uforstyrret kommunikation med deres barn selvom skolen har forbud mod mobiler og email. Om de så kommer til at bryde nogle regler må være ubetydeligt i forhold til barnets helbred.

Kilde:

Efterskoler takler incestofre i blinde (Ekstra Bladet)

September 19th 2012

Categories

This page replicates our blog at Tumblr, which are also sent to Twitter.

 

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola